ઉજળી પ્રભાત


                          ઉજળી પ્રભાત

તાઃ૨૩/૧૧/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં,માનવીનોદીવસ સુધરી જાય
નિખાલસતાનો સાથ રહેતાં,ના આફત કોઇ અથડાઇ જાય
.                      ………………..ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.
પહેલા કિરણો લેતા સુરજના,શરીરને સ્વાસ્થ્ય આપી જાય 
દવા દારૂની મોંકણ છુટતા,નાખોટા કોઇ ખર્ચાઓ પણ થાય
રામનામની કેડી છે અનોખી,મેળવવા ભક્તિ પ્રેમથી થાય
ઉજ્વળ પ્રભાતને નિરખીલેતાં,પરમાત્માનોપ્રેમ મળી જાય
.                        ……………….ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.
પ્રીત જલાસાંઇથી કરતાં,જીવનમાં ભક્તિ સાચી થઈ જાય
મનથી સ્મરણ શ્રધ્ધાએ કરતાં,માનવજીવન ઉજ્વળ થાય
લાગણી મોહ અને માયા તો છે,કળીયુગની ભીની ચાદર
પડીજાય જો દેહપર કદીક,તો માનવજીવન વેડફાઇ જાય
.                      ……………….ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

શબ્દની કાતર


                         શબ્દની કાતર

તાઃ૨૩/૧૧/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી,ના કોઇથીય એ અંકાય
સમજીવિચારી શાંન્ત રહેતાં,અંતરની ભાવનાએ પકડાય
.               ……………….શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.
સુખના શબ્દથી સ્નેહ મળે,ને દુઃખના આંસુ આપી જાય
અદભુત આઅતિથીનીકૃપા,જીવને અનેક રીતેમળીજાય
મુંઝવણનો છે સંગ દેહથી,ના કોઇથીય એનાથી છટકાય
પ્રેમનીસાંકળ શબ્દથી વરસે,જે સુખ યાદુઃખ આપી જાય
.              ……………….શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.
સંગાથીનોસાથ મળીજાય,જે જીવનમાં અચાનક મેળવાય
પળનેપકડી સંગેરાખતાં,દુઃખના ડુંગર બહુ દુર ભાગી જાય
પ્રીતની પ્યાલી હાથમાં રાખતાં,સૌ મળવાને આવી જાય
શબ્દનીસાચી સમજપડે જીવને,જે હાથમાં હાથ આપીજાય
.                ………………..શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.

==================================