પુનમ ચાંદ


                             પુનમ ચાંદ

તાઃ૨૫/૧૧/૨૦૧૨                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા જોઇ,પ્રભાત પાછી ચાલી ગઈ
ઉજ્વળતાની મહેંક માનવીને મળતાં,નિર્મળતાજ વ્યાપી ગઈ
.                            ………………….પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા .
એક જ કિરણની લહેર મળતાં,મળેલ દેહને શાંન્તિ મળી ગઈ
તારી દ્રષ્ટિ અવનીએ પડતાં,અનેક જીવોને ટાઢક મળી ગઈ
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા બધે,સાચી લાગણીય મળી ગઈ
મુંઝવણની નાકોઇ નજરપડે,એજ સાચી માનવતા બની ગઈ
.                         ……………………પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા.
સ્નેહ પ્રેમની એકજ જ્યોત મળતાં,જગે જીવો હરખાયા અહીં
કૃપા જલાસાંઇની જીવોને મળતાં,માનવતા પણ મહેંકી ગઈ
પ્રભાતની ના અપેક્ષા કોઇનેય,જ્યાં પુનમનો ચાંદ દીઠો ભઈ
સરળ જીવનની કેડીજોતાં,મળેલ જન્મ સફળ થઇ ગયો અહીં
.                       …………………….પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા.

========================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: