સાચો સ્નેહ


.                           .સાચો સ્નેહ

તાઃ૫/૧૨/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સ્નેહ મારો ભઈ સાચો,જ્યાં નામ તમે મારૂ વાંચો
પ્રેમ અંતરથી હું આપું,ત્યાં જલાસાંઇનીકૃપા લેતો
.                   ………………………સ્નેહ મારો ભઈ સાચો.
નિર્મળતાનો સંગ સદા રાખું,ના મોહ માયા હુ આપુ
સરળજીવનમાં સૌને લઈ,પ્રેમનીજ્યોતને પ્રગટાવુ
મળે મને પ્રેમઅંતરથી,એજ ભક્તિની મળી છે કેડી
અભિમાનનાવાદળફેંકતા,સાચા સ્નેહની વર્ષા લેતી
.                       …………………….સ્નેહ મારો ભઈ સાચો.
નિર્મળ આંખે જ્યોતપ્રેમની,જળહળતીએસદા રહેતી
આશિર્વાદનો સંગરહેતો,જ્યાં વડીલની કૃપા મળતી
સંગાથીઓનો અનંત પ્રેમ,હ્યુસ્ટન લાવી આપી દીધો
કલમના પ્રેમનીવર્ષા મળતાં,સૌનો સાથ સાથે લીધો
.                          …………………..સ્નેહ મારો ભઈ સાચો.

#######################################

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: