નિર્મળતાનો સંગ


.                      .નિર્મળતાનોસંગ

તાઃ૧૮/૧૨/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળતાનો સંગ મળતા જીવન,કર્મે પાવન થાય
શાંન્તિનો સહવાસ મળે ત્યાં,જન્મ સફળ થઈ જાય
.             ………………નિર્મળતાનો સંગ મળતા જીવન.
દેહના સંબંધ સાથે જ ચાલે,ના કોઇનાથી છટકાય
અવનીપરના આગમન સંગે,સાથે કર્મબંધન હોય
લાગણી મોહ કે માયામળે,જ્યાં કળીયુગ સંગે હોય
સમજણનોસંગ રહે જીવનમાં,ત્યાંજ માનવતાહોય
.              ……………….નિર્મળતાનો સંગ મળતા જીવન.
મન વિચારને વાણી સાચવતાં,પ્રભુ પ્રેમનીવર્ષા થાય
આવી મળે  નિર્મળતા જીવને,ત્યાં ભેદભાવ ના હોય
સંગ મળે  નિશ્વાર્થ ભાવનાએ,ત્યાં જ ઉજ્વળતા હોય
જલાસાંઇની કેડી પકડતા,જીવને મુક્તિમાર્ગ દેખાય
.               ……………….નિર્મળતાનો સંગ મળતા જીવન.

=================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: