લઈને આવ્યો


.                            .લઈને આવ્યો

તાઃ૧૨//૨૦૧૩                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લઈને આવ્યો પ્રેમ જગતમાં,જીવને શીતળતા દઈ જાય
માનવતાની મહેંકના સંગે,જીવને સુખ શાંન્તિ મળી જાય
.                              ………………લઈને આવ્યો પ્રેમ જગતમાં.
ભક્તિ કેરો સંગ રાખતાં જીવનમાં,ના મોહમાયા અથડાય
લાગણી સ્નેહને દુર રાખતાં,જીવનમાં સત્યતાને સમજાય
મોહમાયાની હેલી કળીયુગી,જીવ જગે અહીં તહીં ભટકાય
કર્મના બંધન જીવે વળગી રહેતાં,જન્મમરણ જીવે બંધાય
.                            ………………..લઈને આવ્યો પ્રેમ જગતમાં.
કૃપાપ્રભુની મળતાંજીવને,સંત જલાસાંઇની રાહ મળી જાય
ભક્તિની એજ કેડી છે નિરાળી,જે સાચી માનવતા દઈ જાય
નિર્મળ જીવની રાહ બને જ્યાં,ત્યાં પાવન કર્મ ભુલથી થાય
અંત દેહનો જ્યાં આવે જગે,જીવને મુક્તિ માર્ગ મળી  જાય
.                            …………………લઈને આવ્યો પ્રેમ જગતમાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: