સુવર્ણ પ્રભાત


.                         .સુવર્ણ પ્રભાત

 તાઃ૧૬//૨૦૧૩                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કીર્તી કેરા વાદળ ધુમતા,જગે દેહ પર સન્માન વર્ષી જાય
સફળતાનો સંગાથ મળતા,જીવનમાં સુવર્ણ પ્રભાત થાય
.                            ………………..કીર્તી કેરા વાદળ ધુમતા.
કરેલ કામની કેડી ન્યારી,જીવનમાં કામ સફળ થઈ જાય
કુદરતની કૃપા મળે અન્જાની,સાચી શ્રધ્ધાએ મળી જાય
જ્યોત પ્રેમની પ્રગટતા જીવનમાં,સૌનો સાથ સંગી થાય
ઉજ્વળતાનો સાથ રહેતાજ જીવનમાં,પ્રભાત પ્રગટી જાય
.                        …………………..કીર્તી કેરા વાદળ ધુમતા.
મનથી કરેલ મહેનતસંગે,સફળતાની કેડીઓમળતી જાય
નિર્મળ ભાવે કેડી પકડતાં,કુદરતનો સાથ જીવે મળી જાય
અનેક બાધાઓ છેદી જીવ,સફળતાના સોપાન પામી જાય
જલાસાંઇનો સંગ મળતા જીવ,એ વ્યાધીઓથી છટકી જાય
.                         ……………………કીર્તી કેરા વાદળ ધુમતા.

**************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: