પિઝા કે વિઝા


.                         . પિઝા કે વિઝા

તાઃ૩૦//૨૦૧૩                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પિઝા જોઇને જીભડી ચટકે,જાણે અમૃત જોયુ અહીં
વિઝા લેવા લાઇનમાં રહેતાં,તબીયત લથડી ગઈ
.                    ………………….પિઝા જોઇને જીભડી ચટકે.
બે દીવસનો બનેલો માવો,તે પર ચીઝ મુકાઇ ગઈ
માઇક્રોમાંમુકી ગરમકરતાં,તમને તાજુ દેખાય ભઈ
મોંમાં મુકતા ગરમ લાગતાં,જીભને ફ્રેશ લાગે અહીં
ઘેર પહોંચતાજ પેટ પકડાતા,પથારી બગડતી થઈ
.                    …………………..પિઝા જોઇને જીભડી ચટકે.
આનથી ને તેનથી તેમ કહીને,ધક્કા ખવડાવતા અહીં
બહાર જવાની મોહમાયામાં,ના કામ કોઇજ થતું ભઈ
અંતે વિઝા મળતા લાગે તમને,સ્વર્ગ મળશે ત્યાં જઈ
અહીં આવીને ના જોબ ના સાથ,નાકોઇ રાહ મળે ભઈ
.                    …………………..પિઝા જોઇને જીભડી ચટકે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: