બગલાની બારાત


Bagalas

.

.

.

.

.

.

.

.

.                        .બગલાની બારાત

તાઃ૨//૨૦૧૩                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બગલાની બારાત આવી,છાપરે આવી રાહ જુએ છે અહીં
ક્યારેઆવે વધુ ઘરમાંથી,વરરાજાતુરત આવીજાય તહીં
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.
આતો લીલા પરમાત્માની,નામાનવીને કંઇ સમજાય અહીં
ઘર સંસારની શીતળ કેડી,પતિપત્નીથી મળી જાય છે ભઈ
જીવનોસંબંધ દેહથી જ છે,ના માનવી પશુપક્ષી ઓળખાય
મળેલ દેહના સંબંધ છે જગતમાં,જે વરવધુથી જ સહેવાય
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.
સંતાન જીવનની કેડી બને ,જે માબાપને જીવનમાં સમજાય
સમયની ચાલમાં સંગેચાલતાં,ક્યારે મળેલ જીવન પુરૂ થાય
કુદરતની છે આ કરૂણા ન્યારી,ભક્તિનો સંગ રાખતાં પકડાય
બારાતઆવે માનવીની કે બગલાની,નાકોઇ ફરક કંઈદેખાય
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: