સરળતાનો સંગ


.                       .સરળતાનો સંગ

 તાઃ૧૩/૨/૨૦૧૩                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઝટપટ ચાલતી જીંદગીમાં,ના કદી સરળતા મેળવાય
મનને મળતી મુંઝવણમાં,આ જીવ ઝંઝટમાં લબદાય
.                       ………………….ઝટપટ ચાલતી જીંદગીમાં.
કળીયુગ કેરી આ ચાલમાં,સદા માનવી જ ફસાઇ જાય
મોહમાયાનો સંગ જીવનમાં રહેતા,ના સરળતા જોવાય
મનમાં રહેલ શ્રધ્ધાને સહારે,જીવથી વ્યાધીને મેળવાય
સરળતાનો સંગ શોધતા જીવનમાં,તકલીફો મળી જાય
.                       ………………….ઝટપટ ચાલતી જીંદગીમાં.
સમજી વિચારી ચાલતાં જીવનમાં,સાચી રાહ મળી જાય
કુદરતકેરી દ્રષ્ટિ પડતાં જીવને,કામ ધીમે ધીમે સમજાય
મળે જીવનમાં જ્યાં કૃપા જલાની,પાવન રાહને પકડાય
સાંઇબાબાનુ શરણુ મળતાં,કળીયુગી કાતર ચાલી જાય
.                      …………………..ઝટપટ ચાલતી જીંદગીમાં.

===================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: