માળાની પકડ


.                         .માળાની પકડ

તાઃ૧૪//૨૦૧૩                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માળા પકડતા હાથમાં,પ્રભુરામનુ સ્મરણ મનથી થાય
અંતરમાં શાંન્તિ અનુભવતા,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
.                                ………………….માળા પકડતા હાથમાં.
પવિત્રકેડી મળે જીવનમાં,ત્યાં નાઆફત કોઇ અથડાય
સાંઇકૃપાના વાદળ વરસતાં,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
મોહ માયાની ચાદર છુટતાં જ,સરળ જીવન થઈ જાય
મુક્તિ માર્ગની રાહ મેળવતા,આ જન્મ સફળ થઈજાય
.                               ………………….માળા પકડતા હાથમાં.
ભસ્મ મળે જ્યાં સાંઇબાબાની,મળેલ દેહ પવિત્ર થાય
ૐ સાંઇના એકજ સ્મરણે,આ જીવનપાવન થઈ જાય
મુકિતઆવી જ્યાં મળેજીવને,ત્યાં જન્મમૃત્યુ છુટી જાય
સાંઇબાબાના સરળ પ્રેમથી,પાવનકર્મ જીવનમાં થાય
.                             ……………………માળા પકડતા હાથમાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: