મા અંબા


.                                  મા અંબા

તાઃ૬/૫/૨૦૧૩                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માડી તારા દર્શન કાજે,અમે આવ્યા અંબાજી ધામ
પાવન જીવન દેજો માડી,પુરી કરજો મનની આશ
………………માડી તારા ચરણે અમારા વંદન છે વારંવાર.
નિર્મળતાને સંગે રાખી.મા ભક્તિ કરુ હુ સવારસાંજ
ભાવના સાચી શ્રધ્ધા સંગે,ઉજ્વળ કરજો કૃપા સાથ
દર્શન કરી મા વંદન કરી,માગું જન્મ સફળ હું આજ
સંસારની કેડી ઉજ્વળ દઇને,કરજો જીવોનો ઉધ્ધાર
.                              ………………….માડી તારા દર્શન કાજે.
ગબ્બર ગઢને વંદન કરતાં,મન મારુ અહીં મલકાય
અનંતઆનંદ રમાને થતાં,રવિ,દીપલ ખુબ હરખાય
મળતા માડી કૃપા તમારી,આ જન્મસફળ થઇ જાય
મુક્તિમાર્ગની કેડીમળતા,માડી ભવોભવથી છટકાય
.                               …………………માડી તારા દર્શન કાજે.

===================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: