લગ્ન તિથી


.                                .લગ્ન તિથી

તાઃ૧૦/૫/૨૦૧૩                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળી,જ્યાં લગ્ન જીવન સચવાય
નિશીતકુમારનો સંગમળતા,દીપલનો જન્મ સાર્થક થાય
.                                     …………………ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળી.
શ્રીબ્રહ્મા,વિષ્ણુ,મહેશનાશરણે,જીવને ભક્તિરાહ મળી જાય
સવારસાંજના ધુપદીપથી,જીવનમાં કર્મ પાવન થઇ જાય
મળે માબાપનો પ્રેમ અંતરથી,નાઆધી વ્યાધીય અથડાય
સરળતાની કેડી મેળવતા,જીવનમાં સુખશાંન્તિ મળી જાય.
.                                         ………………ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળી.
અંતરમાં આનંદ ઉભરાતા,દેહની આંખો ભીની થઈ જાય
મળીજાય જ્યાં આશિર્વાદ વડીલ,રાહ ઉજ્વળ મળી જાય
જલાસાંઇની સાચી ભક્તિએજ,આ જ્ન્મ પાવન થઈ જાય
આર્શિવાદની ઉજ્વળ કીરણે,માબાપનાહૈયા ખુબ હરખાય
.                                            ……………ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements