સુખ અને શાંન્તિ


.                      .  સુખ અને શાંન્તિ

તાઃ૩/૬/૨૦૧૩                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરળ જીવનમાં સાથ મળતા,મોહમાયા ભાગી જાય
નિર્મળતાના સંગે જીવનમાં,સુખશાંન્તિ આવી જાય
.                        ………………….સરળ જીવનમાં સાથ મળતા.
લગની લાગતા માનવતાની,જીવન આ મહેંકી જાય
અપેક્ષાની કેડીને છોડતાજ,સરળ સોપાન મળી જાય
ના આધી કે ના વ્યાધી,જીવનમાં કદી ક્યાંય  દેખાય
પરમાત્માની એક જ નજરે,આ જન્મ સફળ થઈજાય
.                     …………………..સરળ જીવનમાં સાથ મળતા.
કાળા નાણે કકડે આ જીવન,સુખ શાંન્તિય ભાગી જાય
ના આરો કે ઓવારો રહેતા,મૃત્યુએ જીવન આ દોરાય
ભક્તિ રાહની એક જ કેડી,માનવતાને  મહેંકાઇ જાય
જલાસાંઇની સાચી કૃપાએ,સુખ ને શાંન્તિ મળી જાય
.                 ……………………સરળ જીવનમાં સાથ મળતા.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: