પૃથ્વીએ આગમન


.                       .પૃથ્વીએ આગમન

તાઃ૫//૨૦૧૩                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પતિ પત્નીના પ્રેમની સાંકળ,સંતાનથી સચવાઇ જાય
અવનીપર ના આગમને જીવને,કર્મ બંધન મળી જાય
.                       ……………….પતિ પત્નીના પ્રેમની સાંકળ.
માબાપનો પ્રેમ નિખાલસ મળતા,બાળપણને સમજાય
ઉજ્વળતાની કેડી મેળવવા,જીવે ભ ક્તિમાર્ગ મેળવાય
મળ્યો દેહ માનવીનો જીવને,એજ પ્રભુની કૃપા કહેવાય
સંસ્કારને પકડી ચાલતા જીવને,મુક્તિ માર્ગ મળી જાય
.                    ………………….પતિ પત્નીના પ્રેમની સાંકળ.
અવનીપરના આગમનને,જીવનો જન્મ દીન કહેવાય
આજ તારીખ હતી મળેલ દેહની,જન્મ વર્ષ હતુ ૧૯૪૯
આજકાલનીકેડી નાપકડાતા,ઉંમર હવે ૬૪વર્ષની થાય
ના માયા ના મોહ મને,જ્યાં જલાસાંઈની કૃપા જ થાય
.                    …………………..પતિ પત્નીના પ્રેમની સાંકળ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: