પ્રેમની સાંકળ


.                       પ્રેમની સાંકળ

તાઃ૧૩/૬/૨૦૧૩                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરમાં અજવાળુ થાય,ને જીવને રાહત મળી જાય
ઉજ્વળ પ્રેમની સાંકળ નિરાળી,શિતળ સ્નેહ દઈજાય
.                           …………………અંતરમાં અજવાળુ થાય.
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા,હૈયે અનંત આનંદ થાય
પ્રેમનીકેડી શિતળ મળતાં,જીવનમાં શાંન્તિ થઇજાય
અગમનિગમના ભેદ અનેરા,પ્રભુકૃપા એજ સમજાય
નિર્મળ જીવન જીવતા,મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
.                           …………………અંતરમાં અજવાળુ થાય.
લાગણીમોહ તો કળીયુગના બંધન,ના કોઇથી છુટાય
જલાસાંઇની ભક્તિના સંગે,સંસાર પણ ઉજ્વળ થાય
આધી વ્યાધી ના આવે સંગે,જ્યાં નિર્મળતા મહેંકાય
મળતી મુંઝવણ દુરજ ભાગે,જ્યાં કળીયુગથી છટકાય
.                          ………………….અંતરમાં અજવાળુ થાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

કલમ પ્રેમી


                             કલમ પ્રેમી નુ  આગમન હ્યુસ્ટનમાં                   

                                          નીલમબેન દોશી

માતાની મમતા ખેંચી લાવી,જ્યાં સંતાનનો પ્રેમ હોય
હાર્દિક,પુંજાનો પ્રેમ મમ્મીથી,નીલમબેન આવી જાય
.                            ……………….માતાની મમતા ખેંચી લાવે.
હળવી રાહ જીવનમાં પકડી,હરીશભાઇના એ સંગીની થાય
ઉજ્વળતાની કેડીને પકડવા,સંતાનો ભણતર મેળવી જાય
સંસ્કારની સાચી રાહ મેળવી,નીલમબેન જીવનમાં હરખાય
માસરસ્વતીની એકજ કૃપાએ,સીધ્ધીનાસોપાન મળતાજાય
.                            ………………..માતાની મમતા ખેંચી લાવે.
કલાનગરી હ્યુસ્ટનની ન્યારી,જ્યાં કલમની કેડીને સચવાય
વિજયભાઇ કે વિશ્વદીપ ભાઇ,કલમ પ્રેમીને આવકારી જાય
મારુ જીવનને મારુ લેખન,જે નીલમબેનના મુખે ઉચ્ચારાય
ઉજ્વળ રાહ ને ઉજ્વળ જીવન,એજ કલમની રાહ છે કહેવાય
.                         ………………….માતાની મમતા ખેંચી લાવે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.                     . કલમની ઉજ્વલકેડીને પકડી ચાલતા નીલમબેન દોશી ગુજરાતી ભાષાનુ ગૌરવ છે.
સાહિત્યના અનેક સોપાનો સરળતાથી મેળવી મા સરસ્વતીની કૃપા પાત્ર  થયા છે.આજે હ્યુસ્ટનમાં
સાહિત્ય પ્રેમીઓનો પ્રેમ સ્વીકારી અત્રે પધાર્યા છે તે બદલ તેમનો  આભાર અને આગમનની યાદ
રૂપે આ લખાણ સપ્રેમ ભેંટ

લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત હ્યુસ્ટનના ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતાના પ્રેમીઓ.

=============================================================