પ્રેમની સાંકળ


.                       પ્રેમની સાંકળ

તાઃ૧૩/૬/૨૦૧૩                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરમાં અજવાળુ થાય,ને જીવને રાહત મળી જાય
ઉજ્વળ પ્રેમની સાંકળ નિરાળી,શિતળ સ્નેહ દઈજાય
.                           …………………અંતરમાં અજવાળુ થાય.
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા,હૈયે અનંત આનંદ થાય
પ્રેમનીકેડી શિતળ મળતાં,જીવનમાં શાંન્તિ થઇજાય
અગમનિગમના ભેદ અનેરા,પ્રભુકૃપા એજ સમજાય
નિર્મળ જીવન જીવતા,મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
.                           …………………અંતરમાં અજવાળુ થાય.
લાગણીમોહ તો કળીયુગના બંધન,ના કોઇથી છુટાય
જલાસાંઇની ભક્તિના સંગે,સંસાર પણ ઉજ્વળ થાય
આધી વ્યાધી ના આવે સંગે,જ્યાં નિર્મળતા મહેંકાય
મળતી મુંઝવણ દુરજ ભાગે,જ્યાં કળીયુગથી છટકાય
.                          ………………….અંતરમાં અજવાળુ થાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

One Response

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: