મારા પપ્પા


 

 

                        .મારાપપ્પા

તાઃ૧૬/૬/૨૦૧૩                        ચી.દીપલ

મારા જન્મે સૌથી વધારે ખુશ થયા એ મારા પપ્પા.
મને દીપલ નામ આપનારા એ મારા પપ્પા.
મને કક્કો બારાખડી શિખવાડનાર એ મારા પપ્પા.
મને લાડ લડાવતા એ મારા પપ્પા.
મારી બધી ઇચ્છા પુરી કરતા એ મારા પપ્પા.
મારી આંગળી ઝાલી ચાલતા શિખવ્યુ એ મારા પપ્પા.
મારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર બન્યા એ મારા પપ્પા.
મને વિદાય કરતા જેમની આંખોમાં આંસુ છલકાયા એ મારા પપ્પા.
મને હંમેશા સુખના આશિષ આપતા એ મારા પપ્પા.
મને ભક્તિનો રંગ લગાડ્યો એ મારા પપ્પા.
જેમના નામથી હું જોડાઇ છુ એ મારા પપ્પા.
…………………. પ્રદીપલ“.……………………
Thank You Pappa  For Everything.
Happy Father’s Day,
“I Love You”
From Your Daughter,
……………………….. .Dipal.……………….
ફાધરડે ની ઉજવણી નિમીત્તે મારી વ્હાલી દીકરી દીપલે મને આપેલ સપ્રેમ ભેંટ.
લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ. તાઃ૧૬//૨૦૧૩ રવિવાર  હ્યુસ્ટન.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: