સાચી કેડી ધ્રુમીલની


Dhrumil

.                       . સાચી કેડી ધ્રુમીલની 

તાઃ૨૧/૬/૨૦૧૩                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળતાની કેડી પકડીને,દીકરો ધ્રુમીલ ચાલ્યો જાય
ભણતરના સોપાનો ચઢતા,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
….આજે પપ્પા રમેશલાલ હરખાય,સંગે મમ્મી દક્ષાબેન રાજી થાય.
મોહમાયાના બંધનને છોડતા,કળીયુગથી એ બચી જાય
મનથી સાચી મહેનત કરતાં જ,લાયકાતને મેળવી જાય
સગા સંબંધીઓ દોડી આવ્યા,સંગે લઇને આવે સાચો પ્રેમ
ઉજ્વળ રાહ મળતા ધ્રુમીલને,સન્માન મળી ગયા છે એમ
.                                  ……………….ઉજ્વળતાની કેડી પકડીને.
દીપકમાસી દોડી આવ્યા,સંગે યોગેશકુમાર પણ આવી જાય
આવ્યા પ્રેમે માસી માસાઓ,સંગે ફોઇ ફુઆ  પણ આવી જાય
સન્માનની સાચી કેડીએ,ધ્રુમીલના મિત્રો પ્રેમ વરસાવી જાય
પ્રદીપ,રમા આવીને હરખાતા,સંગે રવિ,હિમા પણઆવી જાય
.                                …………………ઉજ્વળતાની કેડી પકડીને.

======================================
.                 ચી.ધ્રુમીલે હાઇસ્કુલ પુરી કરતા તેની મહેનતે એક હોશિયાર વિધ્યાર્થી તરીકે તેનુ
સ્કુલમાં સન્માન કરવામાં આવ્યું આ તેના પિતા રમેશલાલ અને માતા દક્ષાબેન માટે ખુબજ
ગૌરવનીવાત છે.તેની લાયકાત પ્રમાણે જલારામ બાપા અને સાંઇબાબા ભણતરની ઉજ્વળ
કેડી આપી  અને તન મન ધનથી શાંન્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના.
લી.પ્રદીપ,રમા,રવિ,દીપલ,હીમા,નિશીતકુમારના આશીર્વાદ સહિત જય સાંઇરામ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++