પ્રેમ લાવજો


.                    . પ્રેમ લાવજો     

તાઃ૧૦/૮/૨૦૧૩                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવ જીવનમાં મહેંક પ્રેમની,આનંદે ઉભરાઇ જાય
સ્નેહપ્રેમની સાંકળ છેનિરાળી,સરળતાએ મળી જાય
.                     …………………માનવ જીવનમાં મહેંક પ્રેમની.
ઉજ્વળતાની કેડી મહેનતથી,સુખશાંન્તિ એ દઇ જાય
મનનેમળેલ માનવતા જીવનમાં,સાચીરાહે લઈ જાય
નિર્મળતાના વાદળ વરસતાંજ,જીવને પ્રેમ મળી જાય
લઇને આવજો પ્રેમઅંતરનો,અમારુ જીવન મહેંકી જાય
.                     …………………માનવ જીવનમાં મહેંક પ્રેમની.
મિથ્યા મોહમાયાને કરતાં જ,આ જીવન ઉજ્વળ થાય
મનને શાંન્તિ મળે સાચીભક્તિએ,જન્મ સફળથઈજાય
કર્મના બંધન છે જીવની ચાદર,સદા એ લપેટતી જાય
પ્રેમ લાવજો  હૈયામાં સાથે,સદા જીવન મહેંકાવી જાય
.                    ………………….માનવ જીવનમાં મહેંક પ્રેમની.

====================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: