લટક મટકતી ચાલ


.                       . લટક મટકતી ચાલ

તાઃ૨૬//૨૦૧૩                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કળીયુગની આ કાતર છે,ના કોઇ જીવને એ સમજાય
આવી ક્યારે મળે જીવને,એતો અજનબી જ કહેવાય
.                            ……………….કળીયુગની આ કાતર છે.
શીતળતાનો સંગ લઈને ચાલતો માનવી,જકડાઇ  જાય
એક જ નજર લટકતી પડતા,પાવન કર્મ એ ભુલી જાય
માનવજીવન સાર્થક કાજે,અવનીએ માર્ગ શોધવા જાય
સરળજીવનમાં કાતર પડતા,જીવ ભવમાં ભટકતો થાય
.                          …………………કળીયુગની આ કાતર છે.
બંધ આંખે ભક્તિ કરતાં જ,સાચી શ્રધ્ધાને સાચવી  જાય
લટક મટકતી ચાલથી છટકતા,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
કળીયુગની આતો હેલી એવી,જે ભલભલાને લબડાઇ જાય
મુક્તિ કેરી રાહ મેળવવા કાજે,ઘરમાં જ સાચી ભક્તિ થાય
.                          ………………….કળીયુગની આ કાતર છે.

ઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃ