સદમાર્ગ


.                              .સદમાર્ગ

 તાઃ૨૦//૨૦૧૩                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

અનેક માર્ગ મળે છે જીવને,જ્યાં અવનીએ અવતરણ થઇ જાય
માનવદેહ પર કૃપા પ્રભુની,સાચી ભક્તિએ સદમાર્ગે દોરી જાય
.                                 …………………..અનેક માર્ગ મળે છે જીવને.
કર્મનીકેડી એ બંધન જીવના,અનેક દેહ થકી જીવને મળી જાય
અનેકદેહ લીલા પરમાત્માની,ના જગતમાં કોઇને એ સમજાય
સૃષ્ટિ કર્તાની આ અજબ શક્તિ છે,કોઇ દેહથી ના કદી  છટકાય
ભગવુ સફેદ કે લીલુ પહેરતાં,ના કોઇ જીવના બંધન છુટી જાય
.                                ……………………અનેક માર્ગ મળે છે જીવને.
મળે માતાનો પ્રેમ સંતાનને,ને પિતા એને સદમાર્ગે દોરી જાય
સમજનીકેડી નિર્મળ જીવની,જે સદમાર્ગથી અવનીએ પકડાય
સંસ્કાર એ માબાપની કૃપા,સંતાનને રાહ સાચી સરળ દઈજાય
લઘરવઘરની લાલચ છોડતાં,જીવના કર્મની કેડી પાવનથાય
.                            …………………….અનેક માર્ગ મળે છે જીવને.

============================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: