સાંકળ


.                                સાંકળ

 તાઃ૨૨//૨૦૧૩                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંકળનો સંબંધ છે દેહને,અવનીએ ક્યારે ક્યાં એ બાંધી જાય
સ્નેહની સાંકળ શાંન્તિને વરસાવે,લોખંડની દેહને જકડી જાય
.                               …………………..સાંકળનો સંબંધ છે દેહને.
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં જીવનમાં સરળતા મળી જાય
પ્રેમ ભાવના જીવનમાં મળતા,મળેલ જન્મ સાર્થક થઈ જાય
પ્રભુકૃપા એ સાંકળ છે  સ્નેહની,પવિત્રરાહ જીવને આપી જાય
મળેલ સરળતા જીવનમાં,અવનીના આગમનનેપ્રસારીજાય
.                                 ……………………સાંકળનો સંબંધ છે દેહને.
કળીયુગની સાંકળ છે લોખંડી,માનવના દેહને એ જકડી જાય
ત્રાસની કેડી મળે જીવનમાં,જ્યાં કોઇનો સાથ નામળતો જાય
સહન કરીને જીવન જીવતા,મળેલ જન્મ બંધન આપતો જાય
જલાસાંઇની અસીમકૃપા ત્યાં,જ્યાં નિર્મળપ્રેમથી ભક્તિ થાય
.                                  …………………….સાંકળનો સંબંધ છે દેહને.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: