કુદરતનો કોપ


????????????

.                        .કુદરતનો કોપ         

તાઃ૨૬/૯/૨૦૧૩                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ધર્મના નામે ધતીંગ ચાલતાં,હવે કળીયુગ પણ રૂઠી ગઇ
વણમાગેલી આફતે માનવી,અહીતહી ભટકતો થયો ભઈ
.                    …………………..ધર્મના નામે ધતીંગ ચાલતાં.
માનવતાને માળીયે મુકતા જ,જીવને કુદરત જકડતી ગઈ
નામાગેલી આફત મળતા,અંતે એ ઘરમાં ભરાઇ રહેતો જઈ
દેખાવની દુનીયાના સંબંધે,અચાનક આફતો ભટકાય અહીં
નિર્મળતાનો ના સંગ રહેતા,કુદરતનો કોપ વરતાય છે ભઈ
.                     ……………………ધર્મના નામે ધતીંગ ચાલતાં.
વણ કલ્પેલ વરસાદ વરસે,ને વાવાઝોડુ ક્યારેકઆવી જાય
ભગવુ,સફેદ કે પીળુ પહેરેલ હોય,તોય મુંઝવણમાં એ ફસાય
નામળે જીવને શાંન્તિ દેખાવમાં,કે ના કોઇ આફતથી બચાય
કળીયુગની આકેડી છે એવી,જેમાં નિખાલસ પણ ફસાઇજાય
.                        …………………ધર્મના નામે ધતીંગ ચાલતાં.

=======================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: