સંજોગનો સહવાસ


.                       .સંજોગનો સહવાસ

તાઃ૨૭/૯/૨૦૧૩                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરળ લાગતા જીવનમાં,કળીયુગી કાતર આવી જાય
વણ માગેલ સંજોગમાં માનવી,અહીતહીં ભટકી જાય
.                     ………………….. સરળ લાગતા જીવનમાં.
પ્રેમ નિખાલસ પામી જીવતા,જીવન સાર્થક થઈ જાય
નિર્મળતાનો સંગ રાખતા,કુદરતની કૃપા મળતી જાય
ભાવના એકેડી અંતરની,જીવનમાં શ્રધ્ધાએમળીજાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરતાં,સૌનોય સાથ મળતો જાય
.                    …………………….સરળ લાગતા જીવનમાં.
અવનીપરનુ આગમન,જીવની સાચી જ્યોત કહેવાય
મળે કર્મની કેડી નિર્મળ,એજ જીવના બંધન સમજાય
ભક્તિની સાચી કેડી પકડતા,ઘરમાં આનંદ મળી જાય
મોહમાયાના વાદળ છુટતા,જીવ મુકિત માર્ગેજ દોરાય
.                   …………………….સરળ લાગતા જીવનમાં.

===================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: