વિશાલની વિશાળતા


.          

.                     વિશાલની વિશાળતા

તાઃ૧૩/૧૦/૨૦૧૩                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગુજરાતીઓની ગડબડને,જગતમાં નાકોઇ આંબી શક્યુ છે ભઈ
વિશાલની અદભુત વિશાળતાએ,કાગળમાં લખાઇ રહ્યુ છે અહીં
.                     …………………….ગુજરાતીઓની ગડબડને.
અબકડને આંબી લીધુછે અહીં,એજ પ્રમુખપૅડની જગતમાંતાકાત
ઉજ્વલતાની કેડી દેવા કાજે,મનમાં આવતા વિચારનેય લખાય
સાહિત્યની સરિતા વહેવડાવી હ્યુસ્ટનમાં,એજ માનવતા કહેવાય
શબ્દ નામળે કોઇને જગતમાં,જે વિશાલની મહેનતને માપી જાય
.                   ………………………ગુજરાતીઓની ગડબડને.
શુધ્ધ ભાવનાનો સંગ રાખીને,મનથી સાચી મહેનત કરે છે અહીં
શબ્દોની અજબકેડીને પકડીચાલવા,પૅડથી લખાઇ જાય છે ભઈ
કૃપા પુજ્ય પ્રમુખસ્વામીની થતાં,હ્યુસ્ટનમાં વિશાલ આવ્યાઅહીં
કલમનો સંગ સરસ્વતી સંતાનને દેતા,સરિતા આવી ગઈ અહીં
.                      …………………….ગુજરાતીઓની ગડબડને.

=========================================
.                .હ્યુસ્ટનમાં શ્રી વિશાલભાઇ મોનપુરાએ પુજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદથી ગુજરાતી
ભાષાને કોમ્પ્યુટર પર લખવા માટે પ્રમુખ ટાઇપપૅડ બનાવી જગતમાં એક  ઉત્તમ કામ કરેલ છે.
ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાને કલમનો સાથ આપી ઘણી ઉત્તમ સેવા કરી છે.જે અભિનંદનને પાત્ર છે.
તેની યાદ રૂપે હ્યુસ્ટનના પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ અને કલમપ્રેમીઓ  તરફથી સપ્રેમ ભેંટ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: