શાંન્તિનો સંગ


.                          શાંન્તિનો સંગ

તાઃ૭/૧૧/૨૦૧૩                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળ પવનની એક લહેરથી,મનને શાંન્તિ મળી જાય
સરળ જીવનની સાચી કેડીએ જ,પાવન રાહ મળી જાય
.              …………………શીતળ પવનની એક લહેરથી.
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા,જીવને શાંન્તિનો સંગ  થાય
ઉજ્વળરાહ મળતાજીવનમાં,સૌનો પ્રેમ સાચો મળી જાય
શ્રધ્ધાપ્રેમનો સાથ રહેતા,જીવની અપેક્ષાઓ ભાગી જાય
આંગણેઆવી સ્નેહવરસે,જગતની વ્યાધીઓ આઘી જાય
.             ………………….શીતળ પવનની એક લહેરથી.
ભક્તિપ્રેમનો સંગ રાખતા,મળેલ જીવન નિર્મળ થઈ જાય
શ્રધ્ધાની સાચી કેડી પકડતા,નાઆફત કોઇ આવતી જાય
પ્રેમ મળે જીવનમાં જ્યાં સાચો,ત્યાંસ્નેહગંગા વહેતી થાય
શાંન્તિનો સંગ મળતા જીવનમાં,નિર્મળ જીવન થઈ જાય
.         …………………….શીતળ પવનની એક લહેરથી.

====================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: