પ્રેમ અને શ્રધ્ધા


 .                      પ્રેમ અને શ્રધ્ધા

તાઃ૨૫/૧૧/૨૦૧૩                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનની પળ સોના જેવી,મનને અનંત શાંન્તિ દઈ જાય
પ્રેમ અને સાચી શ્રધ્ધાએ,જગતમાં માનવતા મહેંકી જાય
.                          …………………..જીવનની પળ સોના જેવી.
આગમનના એંધાણ મળે,જ્યાં કર્મની કેડી પકડાઇ  જાય
જીવને મળેલ પ્રેમ અવનીએ,જન્મ મરણથી જકડી જાય
પ્રેમ મળે જ્યાં સાચો જીવને,માનવતામાં એ પકડી જાય
નિર્મળતાના વાદળ વરસતા,ના કોઇજ જીવથી છટકાય
.                          …………………..જીવનની પળ સોના જેવી.
શ્રધ્ધાની કેડી અજબ છે,જ્યાં માનવીની પરખ થઈ જાય
આવી રહેલી અડચણમાંથી,સાચી શ્રધ્ધાએ બચી જવાય
સંત જલાસાંઇની શ્રધ્ધા ભક્તિએ,મુક્તિ માર્ગ મળી જાય
જન્મમરણના બંધન છુટતા,જીવને સ્વર્ગસીડી મળી જાય
.                           …………………..જીવનની પળ સોના જેવી.

*****************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: