સિધ્ધીના સોપાન


.                     સિધ્ધીના સોપાન

તાઃ૨/૧૨/૨૦૧૩                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સત્કર્મોની કેડી પકડતા,જગતમાં મળી જાયછે સન્માન
પાવનરાહને પકડી ચાલતા,મળે છે સિધ્ધીના સોપાન
.                        …………………..સત્કર્મોની કેડી પકડતા.
મળેલ માનવ દેહ અવનીએ,જીવન નિર્મળ  એ કરી જાય
સાચીરાહને સમજીચાલતા,મળેલજન્મ સાર્થકપણ થાય
મોહમાયાને દુર રાખતા,કળીયુગથી આ જીવ બચી જાય
જન્મોજન્મના બંધનને છોડવા,જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
.                      ……………………સત્કર્મોની કેડી પકડતા.
માગણી મનથી કરતા માયાની,આ જીવન જકડાઇ જાય
નિર્મળ રાહને પામવા કાજે,જીવ જગે અહીં તહીં ભટકાય
ભક્તિની અજબશક્તિ છે જગતમાં,સાચીરાહ આપીજાય
જીવને મળેલ સદમાર્ગ અંતે,જીવને મુક્તિમાર્ગે લઈ જાય
.                     …………………….સત્કર્મોની કેડી પકડતા.

=====================================