નિર્મળરાહે ભક્તિ


.                  નિર્મળરાહે ભક્તિ

તાઃ૪/૧૨/૨૦૧૩                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનથી કરેલ નિર્મળ ભક્તિ,જીવને સદમાર્ગે દોરી જાય
મોહમાયાનાબંધન છુટતા,જીવના કર્મબંધન છુટી જાય
.             …………………..મનથી કરેલ નિર્મળ ભક્તિ.
મળેલ જન્મ જીવને અવનીએ,કર્મની કેડીથી બંધાય
શીતળ જીવન પામી લેવા,નિર્મળ રાહે ભક્તિ કરાય
આવીઆંગણે પ્રેમ મળીરહે,જે મનને શાંન્તિ દઇજાય
નિર્મળતાના વાદળ ઘેરાતા,પાવનકર્મ જીવથીથાય
.            ……………………મનથી કરેલ નિર્મળ ભક્તિ.
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં જીવ સદકર્મો કરી જાય
ઉજ્વળતાની નિર્મળકેડી મળતા,જીવ મુક્તિએ દોરાય
સતત સ્મરણ જલાસાંઇનુ કરતા,જન્મસફળ થઈ જાય
ભક્તિપ્રેમને પકડીચાલતા,જીવનેકર્મબંધન છોડીજાય
.           …………………….મનથી કરેલ નિર્મળ ભક્તિ.

**************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: