આફત મળે


.                         આફત મળે

તાઃ૧૯/૧૨/૨૦૧૩                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આફતને ના માગે કોઇ,કે ના આફતે કોઇથી છટકાય
આફત એ કુદરતની કરામત,સમયથી એ સમજાય
.                       …………………આફતને ના માગે કોઇ.
જન્મમળે અવનીએ જીવને,અનેક આંટીઘુંટી અથડાય
સરળ જીવનની રાહ લેવાને,ના માગણીઓમાં ભમાય
કૃપાની કેડી પાવન જીવન કરે,જ્યાં ભક્તિ સાચી થાય
મોહમાયાની રાહને છોડતા,સદમાર્ગે જીવ દોરાઇજાય
.                       …………………આફતને ના માગે કોઇ.
આવતી આફતને ના અટકાવે કોઇ,ના કોઇથી બચાય
જીવને મળેલ ભક્તિની કેડી,પ્રભુનો પ્રેમ આપી જાય
મળે જ્યાં કૃપા જલાસાંઇની,ના વ્યાધી કોઇ અથડાય
નાઆફત મળે જીવનમાં દેહને,ઉજ્વળરાહ મળીજાય
.                      ………………….આફતને ના માગે કોઇ.

====================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: