એક અપેક્ષા


.                        એક અપેક્ષા

તાઃ૨૦/૧૨/૨૦૧૩                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરની બસ એક જ અપેક્ષા,કે કૃપા કરજો મહાવીર
ઉજ્વળ જીવન ને પવિત્રરાહની,માગણી કરે છે જીવ
.           …………………અંતરની બસ એક જ અપેક્ષા.
મળેલ આ માનવ જન્મ જીવને,દેજો ભક્તિથી પ્રીત
લાગણી મોહને દુર રાખી,સરળ જીવનની દેજો રીત
જ્યોતપ્રેમની સદાવસાવી,નિર્મળતાથી કરજો જીત
આવીઆંગણે પ્રેમદેજો પ્રભુ,એજરાખીછે મનની જીદ
.           …………………અંતરની બસ એક જ અપેક્ષા.
માનવતા એક જ મહેંકથી,અનંત શાંન્તિ મળી જાય
પાવનકર્મની  કેડીપકડતા,આજન્મ સફળ થઈ જાય
જન્મ મૃત્યુના બંધન છુટતા,જલાસાંઇની કૃપા થાય
આજકાલને નેવે મુકતા,સમય નાકદી જીવેઅથડાય
.             ……………….અંતરની બસ એક જ અપેક્ષા.

===============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: