ધીરજની કેડી


.                        ધીરજની કેડી

તાઃ૨૨/૧૨/૨૦૧૩                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે જીવને શીતળ રાહ,જ્યાં માનવતા મહેંકાય
સફળતાનો સંગ રહે,જ્યાં ધીરજની કેડી પકડાય
.                …………………મળે જીવને શીતળ રાહ.
સાગર જેવા સંસારમાં,અનંત આફત આવી જાય
નિર્મળતાનો સંગ રાખતા જ,કુદરતની કૃપા થાય
આવતી વ્યાધીને અટકાવે,જ્યાં ભક્તિપ્રેમે થાય
મોહમાયાના બંધનછુટતા, નિર્મળ રાહ મેળવાય
.               ………………….મળે જીવને શીતળ રાહ.
અપેક્ષાની કેડીને છોડતા,જલાસાંઇની કૃપા થાય
સતત સ્મરણને સાચવી લેતા,મનને શાંન્તિ થાય
આવી આંગણે સફળતા રહે,જ્યાં અપેક્ષાને છોડાય
ધીરજરાખી મહેનતકરતાં,સૌકામ સફળ થઈ જાય
.                  ………………..મળે જીવને શીતળ રાહ.

==============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: