દુર્ગાષ્ટમી


Ma Durgastami

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                       દુર્ગાષ્ટમી             

તાઃ૭/૨/૨૦૧૪                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દુર્ગામા તારા દર્શન કરતાં,મારા જીવને શાંન્તિ થાય
મનને શાંન્તિ અતુટ મળતા,પાવનકર્મ મનથી થાય
.               …………………દુર્ગામા તારા દર્શન કરતાં.
અજબ શક્તિ માતારી જગમાં.જ્યાં રાક્ષસ હણાઇ જાય
પાપની પોટલી લઈને ફરતાં,મા તને જોઇ ભાગી જાય
નિર્મળ ભાવે ભક્તિ કરતાં,તારી અસીમ કૃપા થઈ જાય
દુર્ગામંત્રનાસ્મરણ માત્રથી,પ્રદીપનુ જીવનપાવનથાય
.               ………………….દુર્ગામા તારા દર્શન કરતાં.
ભોળાભાવે ભક્તિ કરતાં જીવનમાં,રાહ સરળ થઇ જાય
કૃપા માતાની જીવ પર પડતાં,અજબશક્તિ મળી જાય
પ્રભાત પહોરે દર્શન કરતાં,માતાનીકૃપા જીવપર થાય
અખંડ પ્રેમ મળે માતાનો,જીવને મુક્તિમાર્ગ મળી જાય
.              …………………..દુર્ગામા તારા દર્શન કરતાં.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
દુર્ગાષ્ટમીના પવિત્રદીને દુર્ગામાતાને પ્રદીપના પ્રેમથી વંદન
…………………ૐ રીમ દુર્ગે દુર્ગે રક્ષ્મી સ્વાહા.…………
====================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: