માનવતાની કેડી


.                      માનવતાની કેડી

તાઃ૧૫/૨/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં નિર્મળતાને સચવાય
પાવનકર્મની રાહમળે જીવને,જે જન્મસફળ કરીજાય
.              ……………………માનવતાની મહેંક પ્રસરે.
મળેલ સંસ્કાર માબાપથી,જે કર્મબંધનથી મેળવાય
અવનીપરના આગમને જીવને,સંબંધી મળી જાય
સરળતાની શીતળ કેડી,માનવી વર્તનથી સંધાય
આજકાલને સમજીચાલતા,કર્મનીકેડી શીતળથાય
.               ………………….. માનવતાની મહેંક પ્રસરે.
જન્મજીવના અતુટ બંધન,સાચી ભક્તિએ છુટી જાય
સત્કર્મની શીતળકેડીએ,મળેલ જન્મસફળ થઈ જાય
અંતરની અભિલાષા છુટે,જ્યાંજલાસાંઇની કૃપાથાય
મોહમાયાના બંધન છુટતા,કળીયુગથી છુટી જવાય
.                …………………..માનવતાની મહેંક પ્રસરે.

++++++++++++++++++++++++++++++++++