ભક્તિ સાગર


,                         ભક્તિ સાગર

તાઃ૨૭/૩/૨૦૧૪                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે પ્રેમ જલાસાંઇનો જીવને,નિર્મળ રાહ મળી જાય
શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં,જીવ ભક્તિસાગરમાં ન્હાય
.                  …………………મળે પ્રેમ જલાસાંઇનો જીવને.
પાવન કેડીઓ મળે જીવનમાં,એજ સાચુ પુણ્ય કહેવાય
મોહમાયાની ચાદર છુટે,જીવ આધીવ્યાધી આંબી જાય
મળે શાંન્તિ તનમનને સાચી,આ જન્મ સફળ થઈજાય
જલાસાંઇનો મળે પ્રેમ,જે  જીવને પાવન કર્મ દઈ જાય
.                ………………….મળે પ્રેમ જલાસાંઇનો જીવને.
કુદરતનીકેડી છેનિર્મળ,જીવને સાચીભક્તિએ મળીજાય
કર્મની કેડી જ્યાં ભક્તિ પકડે,જીવન જ્યોત પ્રગટી જાય
અવનીનાબંધન પણ છુટે,જ્યાં ભક્તિસાગરમાં દેહ જાય
કરેલકર્મ અંતેજીવને,પરમકૃપાએ જીવને મોક્ષ મળીજાય
.               …………………..મળે પ્રેમ જલાસાંઇનો જીવને.

*******************************************

નિર્મળ ભાવ


  .                        . નિર્મળ ભાવ

તાઃ  ૨૬/૩/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખીને,પ્રેમે પધારજો આપ
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,મળશે પાવનકર્મનો સાથ
.                …………………..નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખીને.
કળીયુગનીકાતર છોડવા,લેજો નિર્મળ ભક્તિનો પંથ
ઉજ્વળતાના વાદળ વરસે,રહેશે પાવન કર્મનો સંગ
આવતા આંગણે આવકાર મળશે,થશે હ્ર્દયમાં ઉમંગ
થશે કૃપા જલાસાંઇની જીવ પર,ભક્તિનો મળશે રંગ
.               …………………..નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખીને.
કંકુનો કપાળે કરી ચાંદલો,આવકાર હું પ્રેમથી દઈશ
પવિત્રભાવના સંગે રહેતા,પાવનપગલા પડશેઅહીં
સાચો પ્રેમ મળશે સહવાસે,જીવન ઉજ્વળ થશે ભઈ
લાગણીપ્રેમ અંતરથીમળતાં,નિર્મળજીવન થશેઅહીં
.                ………………….નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખીને.

=================================

ગજાનંદની જ્યોત


Mabapni Seva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                      .ગજાનંદની જ્યોત

તાઃ૨૫/૩/૨૦૧૪                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે,જ્યાં ગજાનંદની કૃપા થાય
ગૌરીનંદનની એક કલમે,જીવનની જ્યોત પ્રગટી જાય
.                   ………………….ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે.
શીતળ પ્રભાતની જ્યોત પ્રગટે,જ્યાં સુર્ય અર્ચના થાય
પરમાત્માની એકજ દ્રષ્ટિએ,જીવથી પાવનકર્મજ થાય
ગં ગણપતયે નમઃ ના ગુંજને,એ ઘર પણ પવિત્ર  થાય
પાવન રાહ મળતા જીવનમાં,અશાંન્તિ દુર ભાગી જાય
.                 ……………………ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે.
મા પાર્વતીના વ્હાલાસંતાન,પિતાનીકેડીએ ચાલી જાય
ભક્તિભાવથી મળેલ કેડી,જીવનો જન્મ સફળ કરી જાય
આશીર્વાદની હેલીરહેતા,જગતનીવ્યાધીઓ ભાગી જાય
જ્યોતકૃપાની અખંડવરસતા,ગજાનંદને પ્રેમેવંદનથાય
.                  …………………..ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે.

====================================

અચાનક થાય


.                      અચાનક થાય

તાઃ૨૪/૩/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અચાનક વાદળ ગાજે             અચાનક મેઘ વરસે

અચાનક જીભડી ઉપડે            અચાનક આવી અડકે

અચાનક વાણી ઉછળે             અચાનક  જીવને જકડે

અચાનક પ્રેમ ઉભરે                અચાનક તકલીફ આપે

અચાનક માયા અડકે             અચાનક જીવન બદલે

અચાનક આંગળી ચીંધે          અચાનક વ્યાધી વળગે

અચાનક ખાવાનુ બદલે         અચાનક શરીર બગડે

અચાનક બુધ્ધી બગડે            અચાનક ભણતર બગડે

================================

ઉજ્વળ સંધ્યા


.                      .ઉજ્વળ સંધ્યા

તાઃ૨૪/૩/૨૦૧૪                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રભાત પહોરે નિર્મળ ભાવે,જ્યાં સુર્ય અર્ચના કરી હોય
શ્રધ્ધાનોસહવાસ મળે જીવને,ત્યાં સંધ્યા ઉજ્વળ હોય
.              …………………..પ્રભાત પહોરે નિર્મળ ભાવે.
કળીયુગી કાતરથી અવનીએ,ના કોઇ જીવ સુખી હોય
પરમપ્રેમ જલાસાંઇનો મળે,જીવની સાચીભક્તિ હોય
મોહ માયાની ચાદર પણ છુટે,જ્યાં નિખાલસતા હોય
કર્મની કેડી ઉજ્વળ બને,અંતરથી નિર્મળ ભક્તિ હોય
.                ………………….પ્રભાત પહોરે નિર્મળ ભાવે.
મળેલ જન્મ અવનીએ,જીવ પાવન કર્મથી સુખી હોય
ૐ નમઃશિવાયના સ્મરણથીજ,પ્રભુ શિવનીકૃપા હોય
સરળરાહ જીવનમાં મળતા,નાકોઇ તકલીફ પણ હોય
પાવન જીવનનો અંત આવતા,જીવ મુક્તિ માર્ગે હોય
.            …………………….પ્રભાત પહોરે નિર્મળ ભાવે.

==================================

રાહ સાચી


.                          .રાહ સાચી

તાઃ૨૨/૩/૨૦૧૪                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રાહ મળે માનવીને સાચી,જ્યાં વડીલને વંદન થાય
ઉજ્વળતાની કેડી મળે,મળેલ જન્મ સફળ કરી જાય
.                     ………………….રાહ મળે માનવીને સાચી.
દેહ એતો છે દર્પણ જેવો,કરેલ કર્મ થકી જ એ વર્તાય
માનવતાની સાચી કેડી જ,જીવન ઉજ્વળ કરી જાય
પવિત્રરાહ ભક્તિની એવી,જે આશીર્વાદે મળી જાય
કર્મનાબંધન છોડવા જીવને,પ્રભુની કૃપા મળી જાય
.                     …………………..રાહ મળે માનવીને સાચી.
સંસ્કારની સાચીરાહ,જે વડીલને વંદનથીજ મેળવાય
અસીમકૃપા મળે સંતજલાસાંઇની,ભક્તિએ મળીજાય
મહેનત મનથી સાચી કરતા,સફળતાઓ મળતી જાય
વિદાયથતા અવનીથી,સંબંધીઓની આંખો ભીનીથાય
.                      …………………..રાહ મળે માનવીને સાચી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ઉધ્ધાર


.                               .ઉધ્ધાર

તાઃ૨૨/૩/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનમાં ઝંઝટો વળગે,જ્યાં અપેક્ષાઓને પકડાય
આવી તકલીફ મળે જીવને,ના કોઇનાથીય છટકાય
.                   …………………..જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.
માનવ દેહ મળે અવનીએ,એ જ પ્રભુ કૃપા કહેવાય
નિર્મળતાના વાદળ ચુમે,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
માયામોહ દુરફેંકતા,જગતથી જીવનો ઉધ્ધાર થાય
કૃપા મળે જલાસાંઇની,જીવને સુખશાંન્તિ મળીજાય
.                    ………………….. જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.
કરેલ કર્મ એબંધન જીવના,જગના બંધને લઈ જાય
મળેરાહ જીવને અવનીએ,એજ સાચી ભક્તિ કહેવાય
મારૂ તારૂને અળગુ કરતા,કર્મનીકેડી સરળ થઈ જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જેઅનેક જીવોને દોરી જાય
.                   …………………… જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.

==================================