આગળ પાછળ​


.                      આગળ પાછળ​

તા:૩।૩।૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અતુટ બંધન અવનીના,જીવ કર્મની કેડીએ જકડાય​
દેહમળે અવનીએ જીવને,જે તેના આગમનેસમજાય​
.                         …………….અતુટ બંધન અવનીના.
કરેલ કર્મ જે જીવને જકડે,માબાપથી દેહ મળી જાય​
પિતા પ્રેમની કેડી પકડી,ચીંધેલ દિશાએ ચાલી જાય
સંસ્કારને સાચ​વી જીવતા,ના આગળ વ્યાધી ભટકાય​
એજ સાચી સમજણ જગે,જ્યાં માન​વતા મહેંકી જાય​
.                       ………………અતુટ બંધન અવનીના.
સમયને પકડી ચાલતા,જીવને આનંદ આનંદ થાય​
મળી ગયેલ ઉત્તમકેડી જોતા,પાછળ આવવાપ્રેરાય​
કર્મ કરેલ જીવનમાં,અનેકને સાચી રાહ આપી જાય​
મોહમાયાને દુરજોતા,સૌ આગળપાછળ આવી જાય​
.                     ………………..અતુટ બંધન અવનીના.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: