પકડેલ કેડી


.                             .પકડેલ કેડી

તા:૩।૩।૨૦૧૪              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ​

મળે માબાપનો શીતળ​પ્રેમ,જે મનને શાંન્તિ આપી જાય​
પરમાત્માની એકજ કૃપાએ,જીવને રાહ સાચી મળી જાય
.                       ………………….મળે માબાપનો શીતળ​ પ્રેમ.
પ્રેમની અનેક કેડી જગતમાં,લાયકાતે જીવને મળી જાય
શ્રધ્ધા રાખી કરેલ કામમાં,અંતરમાં આનંદની વર્ષા થાય
મોહમાયાનો જ્યાં ત્યાગ થાય,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
નિર્મળજીવનની રાહ મળતા,વડીલને વંદન પ્રેમથી થાય
.                     …………………..મળે માબાપનો શીતળ​ પ્રેમ.
સત્કર્મોની પાવન રાહે,જીવનમાં જલાસાંઇની કૃપા થાય
મનને શાંન્તિ જીવનમાં મળતાંજ,ના આંટીઘુટી અથડાય
ભક્તિભાવના નિર્મળ સંગે,જીવને ઉજ્વળ રાહ મળી જાય
સાચી પકડેલ કેડી એજીવને,અંતે મુક્તિમાર્ગે જ દોરી જાય
.                     ……………………મળે માબાપનો શીતળ​ પ્રેમ.

===================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: