પવિત્ર રાહ


.                        .પવિત્ર રાહ

તાઃ૧૯/૩/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવનીપરનુ આગમન જીવને,માનવદેહથી સમજાય
પવિત્ર રાહ મળે જીવને,જ્યાં સમય સાચવીને ચલાય
.          ………………….અવનીપરનુ આગમન જીવને.
લાગણી મોહ દેખાય નિર્મળ,જે  કળીયુગી કેડી કહેવાય
સમયનેસમજાય કૃપાએ,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિ પ્રેમે થાય
મળીજતા માનવતાજીવને,મળેલ જીવન સાર્થક થાય
જલાસાંઇની પ્રેમાળ દ્રષ્ટિએ,સાચીભક્તિરાહ મળીજાય
.          ……………………અવનીપરનુ આગમન જીવને.
પાવનકર્મ સમજીનેકરતા,નાકોઇ આધીવ્યાધી અથડાય
સરળતાની રાહ મળતા જીવને,આ જન્મ સફળ કરી જાય
નિર્મળતાના વાદળ વરસતા,દેહને પવિત્રરાહ મળી જાય
ઉજ્વળ જીવનની કેડી મળતા,જીવને અનંત આનંદ થાય
.          …………………….અવનીપરનુ આગમન જીવને.

=====================================