ઉધ્ધાર


.                               .ઉધ્ધાર

તાઃ૨૨/૩/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનમાં ઝંઝટો વળગે,જ્યાં અપેક્ષાઓને પકડાય
આવી તકલીફ મળે જીવને,ના કોઇનાથીય છટકાય
.                   …………………..જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.
માનવ દેહ મળે અવનીએ,એ જ પ્રભુ કૃપા કહેવાય
નિર્મળતાના વાદળ ચુમે,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
માયામોહ દુરફેંકતા,જગતથી જીવનો ઉધ્ધાર થાય
કૃપા મળે જલાસાંઇની,જીવને સુખશાંન્તિ મળીજાય
.                    ………………….. જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.
કરેલ કર્મ એબંધન જીવના,જગના બંધને લઈ જાય
મળેરાહ જીવને અવનીએ,એજ સાચી ભક્તિ કહેવાય
મારૂ તારૂને અળગુ કરતા,કર્મનીકેડી સરળ થઈ જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જેઅનેક જીવોને દોરી જાય
.                   …………………… જીવનમાં ઝંઝટો વળગે.

==================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: