રાહ સાચી


.                          .રાહ સાચી

તાઃ૨૨/૩/૨૦૧૪                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રાહ મળે માનવીને સાચી,જ્યાં વડીલને વંદન થાય
ઉજ્વળતાની કેડી મળે,મળેલ જન્મ સફળ કરી જાય
.                     ………………….રાહ મળે માનવીને સાચી.
દેહ એતો છે દર્પણ જેવો,કરેલ કર્મ થકી જ એ વર્તાય
માનવતાની સાચી કેડી જ,જીવન ઉજ્વળ કરી જાય
પવિત્રરાહ ભક્તિની એવી,જે આશીર્વાદે મળી જાય
કર્મનાબંધન છોડવા જીવને,પ્રભુની કૃપા મળી જાય
.                     …………………..રાહ મળે માનવીને સાચી.
સંસ્કારની સાચીરાહ,જે વડીલને વંદનથીજ મેળવાય
અસીમકૃપા મળે સંતજલાસાંઇની,ભક્તિએ મળીજાય
મહેનત મનથી સાચી કરતા,સફળતાઓ મળતી જાય
વિદાયથતા અવનીથી,સંબંધીઓની આંખો ભીનીથાય
.                      …………………..રાહ મળે માનવીને સાચી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: