પરમકૃપા


                         પરમકૃપા

તાઃ૯/૪/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમકૃપા પરમાત્માની થતાં,ઉજ્વળ રાહે જીવ દોરાય
મળે માનવતાની મહેંક જીવનમાં,ભક્તિરાહ મળી જાય
.               …………………..પરમકૃપા પરમાત્માની થતાં.
આંવી આંગણે કૃપા મળે,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
મનમંદીરનીછે મહેંક અનેરી,જ્યાં ઘર ભક્તિએ બંધાય
રામનામની અજબકેડીએ,ના આધી વ્યાધીઓ અથડાય
શાંન્તિના વાદળવરસતાં,ભક્તિએ પરમકૃપા મળી જાય
.               ……………………પરમકૃપા પરમાત્માની થતાં.
નિર્મળતાનો સંગ મળે જીવનમાં,ઉજ્વળ રાહ મળી જાય
મુક્તિમાર્ગનીરાહમળે જીવને,સંતનીસેવાએ અનુભવાય
અસીમકૃપા અવીનાશીની મળતા,પાવનરાહ મળી જાય
જન્મ મરણના અતુટ બંધન,પરમકૃપાએ જ છુટી જાય
.                …………………..પરમકૃપા પરમાત્માની થતાં.

==================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: