ભક્તિનીશક્તિ


.                     ભક્તિનીશક્તિ

તાઃ૧૦/૪/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી,જે  જન્મ સફળ કરી જાય
આંગળીપકડી જલાસાંઇની,ઉજ્વળ જીવન કરી જાય
.                ………………….ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી.
અંતરમાં ના ઉભરો કોઇ,કે ના ભગવુ  માળાને પકડાય
પ્રેમ ભાવથી કરેલ ભક્તિ,પાવનદ્વાર જીવને દઈ જાય
મળી ગઈ માયા કાયાને ,ના કોઇથી દેખાવથી  છટકાય
પાવનકર્મની કેડી છુટતા,જીવ અધોગતીએ ચાલીજાય
.                …………………..ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી.
સંસારની સાચી સાંકળ પકડતા,ના મોહમાયા અથડાય
ભક્તિપ્રેમથી ઘરમાં કરતા,જીવને રાહ સાચી મળી જાય
ઉજ્વળકેડી જીવનેમળતાં,સાચીજલાસાંઇની ભક્તિથાય
આવતી વ્યાધી દુર રહેતા,મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
.                  ………………….ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: