પવિત્ર જીવન


.                          પવિત્ર જીવન

તાઃ૫/૫/૨૦૧૪                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનથી કરેલ મહેનત જગતમાં, જીવને સુખ શાંન્તિ દઈ જાય
નિર્મળભાવનાએ જીવન જીવતા,મળેલ જન્મસફળ થઈ જાય
.                    …………………..મનથી કરેલ મહેનત જગતમાં.
પવિત્રરાહ એ પ્રેમાળ જીવન,જ્યાં સાચી ભક્તિ પ્રેમથી થાય
જલારામની જ્યોત પારખતા,જીવોને અન્નદાન પ્રેમે દેવાય
પરમાત્માની પરખ થતા જીવનમાં,મોહમાયા દુર થઈ જાય
આવી આંગણે પ્રભુ પધારે,જીવની પવિત્ર લાયકાત કહેવાય
.                  ……………………મનથી કરેલ મહેનત જગતમાં.
માનવતાની કેડી મળે જીવને,જ્યાં સાંઇબાબાની પુંજા થાય
અલ્લાઇશ્વરની સાચીભક્તિએ,માનવજીવન આ મહેંકી જાય
મળે પ્રેમ માનવતાનો જીવનમાં,પાવનકર્મ જીવનમાં થાય
ૐ શ્રી સાંઇનાથાયના સ્મરણથી,ભોલેનાથની કૃપાથઈજાય
.                …………………….મનથી કરેલ મહેનત જગતમાં.

=======================================