કૃપાળુ પ્રેમ


.                           . કૃપાળુ પ્રેમ

તાઃ ૨૩/૬/૨૦૧૪                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે સાચો પ્રેમ નિખાલસ,જીવનમાં રાહ સાચી દઈ જાય
અંતરથીકરેલ વંદન વડીલને,કૃપાળુ જીવન આપી થાય
.                        …………………..મળે સાચો પ્રેમ નિખાલસ.
દેખાવની દુનીયા દુર કરતાં,જીવનમાં ભક્તિ સાચી થાય
શ્રધ્ધાની શીતળ કેડી મળતા,મળેલ જન્મ સફળ થઈજાય
જલાસાંઇની ભક્તિની દોરે,પાવનકર્મ જીવનમાં થઇ જાય
અન્નદાનની સાચીરાહે,જીવના અનેક બંધનપણ છુટી જાય
.                    …………………….. મળે સાચો પ્રેમ નિખાલસ
મળે માનવતાની કેડી જીવને,ત્યાં ઉત્તમ રાહ મળી જાય
ના માગણી ના બંધન રહેતા,નિર્મળજીવન આ થઈ જાય
મળેમાનવતા જીવનમાં,જે જીવને અનંત શાંન્તિ દઈજાય
કૃપાળુ પ્રેમ મળતા માનવીને,માનવતાને મહેંકાવી જાય
.                      …………………….મળે સાચો પ્રેમ નિખાલસ.

====================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: