જન્મદીનની શુભકામના


brig-poem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                         .જન્મદીનની  શુભકામના

તાઃ૧૨/૧૦/૨૦૧૪                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જ્યોત પ્રેમની જગે પ્રગટાવી,સંગીતની રાહ પકડી ભઈ
તાલતાલને પકડી ચાલતા,જગતમાં નામના મળી ગઈ
…………એવા બ્રીજભાઇને જન્મદીનની શુભકામના અર્પી જઈ.
ઉજ્વળ જીવનની કેડી લીધી,માબાપની કૃપા પામી ભઇ
લીધો સ્નેહ સંબંધ મિત્રોનો,ત્યાં સફળતાય મળતી  ગઈ
પકડીકેડી સંગીતની જીવનમાં,મા સરસ્વતીનીકૃપા થઈ
એવા પ્રદીપના મિત્ર બ્રીજભાઇને,શુભકામના આપી ભઈ
………….તુમ જીઓ હજારો સાલ,એમ કેક કાપતા બોલાયુ ભઈ.
કલાની ઉજ્વળ કેડી પકડી,નિખાલસ જીવન મેળવે ભઈ
સંગીતના તાલને પકડાવી,જગતમાં સ્ટેજ શોભાવે જઈ
દુનીયામાં નમના મેળવી,આણંદની શાન વધારી ભઈ
આનંદથી દીધી રાહ પ્રેક્ષકોને,એજ તેમનુ માન છે અહીં

…………..એવા બ્રીજભાઇને જન્મદીનની શુભકામના અર્પી જઈ.

===================================================
.                  .અમારા આણંદની શાન એવા શ્રી બ્રીજભાઇ જોષીને તેમના જન્મદીનની યાદ રૂપે
જય જલારામ સહિત આ લખાણ સપ્રેમ ભેંટ.   (જન્મ તારીખ ઑક્ટોબર ૯)
લી. પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ (આણંદ) હ્યુસ્ટન.

Advertisements