મહાલક્ષ્મી માતા


th

th

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                    ………………… મહાલક્ષ્મી માતા

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૪    (ધનતેરસ)      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મમ્મી મારી વ્હાલી લક્ષ્મીમા,ને પિતા છે મારા વિષ્ણુદેવ
ઉજ્વળરાહ દેતી મા જીવને, પ્રેમની પરખ  પિતાની દેણ
……….એવા વ્હાલા માબાપને,તેરસે વંદનથી જીવન છે અર્પણ.
ભક્તિનીકેડી મળી પિતાથી,ને માતાથી મળ્યા છે સંસ્કાર
ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળી પ્રદીપને,પામી કૃપા અપાર
પળેપળે વંદન કરતાં માતાને,કૃપાનો થઈ જાય  વરસાદ
બાદાદાના અપારપ્રેમથી,દીપલ,રવિ,વિર પણ રાજીથાય
……….એવા વ્હાલા માબાપને,તેરસે વંદનથી જીવન છે અર્પણ.
લક્ષ્મીમાતાની અપાર કૃપાએ,જીવનની ગાડી ચાલી જાય
કળીયુગની નાકેડી સ્પર્શે,જ્યાંપિતાની અખંડકૃપા થઈ જાય
આવી આશિર્વાદ મળે વડીલના,નામોહમાયા કોઇ અથડાય
સરળજીવનની સાચી રાહે,જીવને અંતે મુક્તિમાર્ગ મળીજાય
………..એવા વ્હાલા માબાપને,તેરસે વંદનથી જીવન અર્પણ.

.***********************************************.