.પ્રભુપ્રેમ


.                             .પ્રભુપ્રેમ

તાઃ૧૭/૧૨/૨૦૧૪                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળતાનો સંગ મળે જીવનમાં,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
અંતરમાં આનંદ રહે અનેરો,જ્યાં સાચો પ્રભુપ્રેમ થઈ જાય
………………ભક્તિ ભાવને નિર્મળ રાખતા,સુખ શાંન્તિ મળી જાય.
માગણી મોહની માયા છુટતા,માનવ જીવન મહેંકી જાય
પરમાત્માનો પ્રેમ મળે દેહને.જીવને રાહ સાચી દઈજાય
સરળતાનીકેડીએ જીવતા,પાવનકર્મ જીવનમાં થઈજાય
જલાસાંઇની સાચી ભક્તિએ,પવિત્ર પળે પળ મળી જાય
………………ભક્તિ ભાવને નિર્મળ રાખતા,સુખ શાંન્તિ મળી જાય.
કરેલકર્મ એ બંધન જીવના,ના કોઇ જીવથી કદી છટકાય
નિર્મળ ભક્તિ ને નિર્મળ પ્રેમ,એ જ માનવતાએ સમજાય
પ્રેમ નિખાલસ રાખી જીવતા,સાચી ભક્તિએ જીવ દોરાય
અંતે દેહને મળે મુક્તિ,ત્યાં અવનીના આગમનથી બચાય
……………….ભક્તિ ભાવને નિર્મળ રાખતા,સુખ શાંન્તિ મળી જાય.
========================================

Advertisements

મળે પ્રેમ


.                           .મળે પ્રેમ

તાઃ૧૪/૧૨/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનની જ્યોત પ્રગટે જગતમાં,જ્યાં મોહમાયાથી છટકાય
કુદરતની અસીમકૃપા મળે જીવને,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિ થાય
…………ત્યાંજ સાચી રાહ મળે જીવને,જ્યાં મળતો પ્રેમ ઓળખાય.
મળે જીવને દેહ અવનીપર,જ્યાં કર્મની કેડીના બંધન હોય
શીતળતાનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જે પાવનરાહ દઇ જાય
પુનીત કર્મના બંધન મળતા,સાચો ભક્તિ માર્ગ મળી જાય
દેખાવનો દરીયો દુર ભાગતા જીવનમાં,પ્રેમગંગા વહી જાય
…………ત્યાંજ સાચી રાહ મળે જીવને,જ્યાં મળતો પ્રેમ ઓળખાય.
લાગણી પ્રેમ અંતરમાં ઉભરે,કૃપાએ જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
નિર્મળ ભાવના મનમાં રાખતા,પવિત્રકર્મ જીવનમાં થઇજાય
તારૂ  મારૂની કેડી છુટતા જીવને,પ્રભુ ભક્તિની રાહ મળી જાય
અવનીપરના આગમન છુટતા,જીવને મળતોપ્રેમ ઓળખાય
………….ત્યાંજ સાચી રાહ મળે જીવને,જ્યાં મળતો પ્રેમ ઓળખાય.
=================================

પ્રેમની ગંગા


.                     .પ્રેમની ગંગા

તાઃ૧૧/૧૨/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી,સાચી ભક્તિએ મળી જાય
મળે પ્રભુ પ્રેમની ગંગા જીવને,જે જન્મ  સફળ કરી જાય
…….જય જલારામ જય સાંઇરામથી પાવનકર્મ જીવનમાં થાય.
નિર્મળ ભાવથી ભક્તિ કરતા,પરમાત્મા રાજી થઇ જાય
શ્રધ્ધા રાખીને વંદન  કરતા,જીવની પળે પળ સચવાય
જલાસાંઇના સ્મરણ માત્રથી,જીવપર પ્રભુકૃપા થઇ જાય
માગણી મોહની માયા છુટતા,પવિત્રકર્મ જીવનમાં થાય
…….જય જલારામ જય સાંઇરામથી પાવનકર્મ જીવનમાં થાય.
ભક્તિપ્રેમને સાચવી લેતા,જીવ પર પ્રેમનીવર્ષા થઇ જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા,પવિત્રજીવોનો સાથ મળીજાય
આંગળી પકડી જલાસાંઇની ચાલતા,આફતથીય  છટકાય
મળે જીવને માનવતાની મહેંક જગે,એજ પ્રેમગંગા કહેવાય
……..જય જલારામ જય સાંઇરામથી પાવનકર્મ જીવનમાં થાય.
=======================================

સંકટ ચોથ


Gapadada.

.                       સંકટ ચોથ

તાઃ૧૦/૧૨/૨૦૧૪                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે જીવને,જ્યાં ગજાનંદની પુંજા થાય
સંકટ ચોથના પવિત્ર દીવસે,શ્રધ્ધાએ મહાદેવપુત્રની કૃપા થાય
……….એવા માગસર માસના પવિત્ર દીવસે ભક્તોની શ્રધ્ધા વધી જાય.
અવનીપરનુ આગમન છે બંધન જીવનુ,ના કોઇનાથીય છટકાય
કર્મના બંધન એ જીવને જકડે,જગતના બંધનથીજ એ સમજાય
મળે માયાથી કાયા જીવને,આગળ પાછળ કોઇથીય ના રહેવાય
પામી પ્રેમ ગજાનંદનો ભક્તિએ,એ જ સંકટ ચોથનુ ફળ કહેવાય
……….એવા માગસર માસના પવિત્ર દીવસે ભક્તોની શ્રધ્ધા વધી જાય.
રિધ્ધી સિધ્ધીના એ જ પ્રણેતા,જે ભાગ્ય વિધાતા ગણપતિ કહેવાય
જીવના બંધન એ કલમ ગજાનંદની,જે  જીવને જન્મ મળતા દેખાય
આવી અવનીપર જીવને,સાચી શ્રધ્ધાભક્તિએ મુક્તિમાર્ગ મળીજાય
માગસર માસનો પવિત્ર દીવસ,જે સંકટ ચોથે ગજાનંદની પુંજા થાય
……….એવા માગસર માસના પવિત્ર દીવસે ભક્તોની શ્રધ્ધા વધી જાય.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

રીમાનો જન્મદીન


Rima.

..                     . રીમાનો જન્મદીન

તાઃ૬/૧૨/૨૦૧૪                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સમયની સાંકળ પકડે દેહને, ના કોઇ જીવથી છટકાય
અવનીપરના આગમનને,જન્મદીવસ પ્રેમથી કહેવાય
…………એવા નિર્મળપ્રેમથી આજે રીમાનો જન્મદીન આનંદે ઉજવાય.
લાડલી દીકરી હર્ષાબેનની,ને  પિતા લલીતભાઇ હરખાય
આજકાલની સાથે ચાલતા,રીમા છવ્વીસ વર્ષવટાવી જાય
નિર્મળભાવે જીવન જીવતા,ભાઇ પલ્લવનો પ્રેમ મળીજાય
મનથી મહેનત કરી જીવતા,જીવનમાં સદમાર્ગને મેળવાય
…………એવા નિર્મળપ્રેમથી આજે રીમાનો જન્મદીન આનંદે ઉજવાય.
જલારામની કૃપા નિરાળી,રીમાને સાચી ભક્તિએ મળી જાય
ઉજ્વળ જીવનની કેડી મળીજાય,જ્યાં વડીલનુ સન્માન થાય
અનંત આનંદ પ્રદીપ રમાને,સંગે દીપલ રવિ પણ ખુશ થાય
જનમદીનનો આનંદ અનેરો સૌને,જ્યાં નિર્મળભાવે કૅક કપાય
…………એવા નિર્મળપ્રેમથી આજે રીમાનો જન્મદીન આનંદે ઉજવાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.                .અમારા પરમપ્રેમી લલીતભાઇ અને અ.સૌ.હર્ષાબેનની વ્હાલી દીકરી ચી રીમાનો
આજે  જન્મદીન હોવાથી અમારા સાચા પ્રેમ અને સાચી ભાવનાએ લખાયેલ આ કાવ્ય સપ્રેમ
લી.પ્રદીપ,રમા તરફથી પરિવાર સહિત ભેંટ.

પ્રેમનો પ્રસંગ


Lalitbhai.

.

.                    .પ્રેમનો પ્રસંગ

તાઃ૪/૧૨/૨૦૧૪                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમની પાવનકેડીને પકડી,લલિતભાઇ ધાંગધ્રા આવી જાય
હર્ષાબેનનો સાથ મળતા જીવનમાં,પાટડીને વિદાય કરી જાય
………….એવી લગ્નદીનની યાદમાં આજે,પ્રેમે પ્રસંગ ઉજવાઇ જાય.
પરમભક્તિ  જલાબાપાની કરતા,જીવને સાચીરાહ મળી જાય
લલિતભાઇની લાયકાત નિરાળી,ભણતરની કેડીએજ પકડાય
તનમનથી શાંન્તિ મળતા,આણંદમાં ઉત્તમ  જીવન જીવી જાય
મેળવી આશિર્વાદ વડીલના,કુટુંબનીકેડી ઉત્તમએ મેળવી જાય
………….એવી લગ્નદીનની યાદમાં આજે,પ્રેમે પ્રસંગ ઉજવાઇ જાય.
હર્ષાબેનને હૈયે  આનંદ,જલાકૃપાએ સંસ્કારી સંતાન આવી જાય
મોહમાયા નાદીકરા પલ્લવને,કે ના વ્હાલી દીકરી રીમાને  થાય
ઉજ્વળ જીવનની રાહે જીવતા,સંતાનો સંસ્કારને જ સાચવી જાય
પ્રેમની પાવનકેડીમળે કૃપાએ,સાચો પ્રદીપરમાનો પ્રેમમળી જાય
…………..એવી લગ્નદીનની યાદમાં આજે,પ્રેમે પ્રસંગ ઉજવાઇ જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.         .આજે તાઃ૪/૧૨/૨૦૧૪ નારોજ અમારા સાચા પ્રેમી અને જુના પાડોશી
શ્રી લલિતભાઇ અને અ.સૌ હર્ષાબેનના લગ્નને ૨૮ વર્ષ પુરા થયા તે પ્રેમી યાદ
રૂપે આ લખાણ અમારા તરફથી સપ્રેમ ભેંટ
લી.પ્રદીપ અને રમા બ્રહ્મભટ્ટ પરિવાર (આણંદ હાલ હ્યુસ્ટન)