ચિ.નેહાને લગ્નભેંટ


.                             .ચિ.નેહાને લગ્નભેંટ

તાઃ૨૯/૧/૨૦૧૫                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે પ્રેમ પિતા ભીખુભાઈનો,ત્યાં ભણતરની કેડી મળી જાય
માતા મધુબેનના મળેલસંસ્કારથી,ઉજ્વળજીવન એજીવીજાય
………..એવી વ્હાલી નેહાનું જીવન,ડીકેનકુમાર સંગે લગ્નથી બંધાય.
મળીગયા ઉજ્વળસોપાન જીવનમાં,જેપાવનપ્રેમથી મળીજાય
જ્યોતજીવનની પ્રગટી પ્રેમથી,પિતાના આશિર્વાદથી મેળવાય
પળેપળને સાચવીચાલતા ભણતરે,એમકૉમની ડીગ્રીમળી જાય
આજકાલનીકેડીને પકડીચાલતા,આજે એલગ્નજીવનથી બંધાય
……..એવી વ્હાલી નેહાનું જીવન,ડીકેનકુમાર સંગે લગ્નથી બંધાય.
મમ્મી મૃદુલાબેન કે મધુબેન,જીવનનીજ્યોત તો એકજ કહેવાય
મળેલ આશિર્વાદથી દિકરી નેહાઆજે ડીકેનકુમારની પત્ની થાય્
સસરા ગોવિંદભાઈ હરખાય,સંગે સાસુ અરૂણાબેન પણ હરખાય
મળી જીવનસંગીની દીકરાને,જે સંત જલાસાંઈની કૃપા કહેવાય
… ……એવી વ્હાલી નેહાનું જીવન,ડીકેનકુમાર સંગે લગ્નથી બંધાય.
મળ્યો લગ્ન પ્રસંગનો પ્રેમ આજે,પ્રદીપ,રમા ખુશ થઈ જાય
હ્યુસ્ટનથી આવી પકડીકેડી,જે વ્હાલા ભીખુભાઈથી જમળી જાય
અનંતઆનંદ હૈયામાં થતા,નેહાડીકેનકુમારને આશીર્વાદદેવાય
લગ્નપ્રસંગથી પકડી સંસારની કેડી,સુખશાંન્તિએ સચવાઈજાય
…………એવી વ્હાલી નેહાનું જીવન,ડીકેનકુમાર સંગે લગ્નથી બંધાય. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
. .શ્રી ભીખુભાઈ અને શ્રીમતી મધુબેનની વ્હાલી દીકરી ચિ.નેહાના આજે લગ્નપ્રસંગે આશિર્વાદ અને જય જલારામ સહિત આ કાવ્ય

લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તથા રમા બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી સપ્રેમ ભેંટ તાઃ૨૯/૧/૨૦૧૫ ગુરૂવાર.

Advertisements