જીવન જકડે


.                           .જીવન જકડે

તાઃ૪/૨/૨૦૧૫                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવનની રાહ મળે જીવને,જ્યાં નિર્મળ જીવન જીવાય
નાકોઇ ઇચ્છા રહે જીવનમાં,જ્યાં સાચી પવિત્રભક્તિ પ્રેમે થાય
……………..એજ માનવતાની મહેંક પ્રસરાવે,જે દુઃખને દુર કરી જાય.
કર્મના બંધન એજ છે જીવના સંબંધ,નાકોઇ જીવથી દુર જવાય
અવનીપરનુ આગમન એ કર્મની કેડી,જે જીવને દેહ આપી જાય
મહેંકપ્રસરે માનવતાની જીવનમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાપ્રેમથી પુંજા થાય
આવી આંગણે કુદરતી પ્રેમ મળે,જે આ જીવન નિર્મળ કરી જાય
………………એજ માનવતાની મહેંક પ્રસરાવે,જે દુઃખને દુર કરી જાય.
સંબંધ સાચવીને જીવનજીવતા,જીવનમાં ખુશીનુ આગમન થાય
નિર્મળ પ્રેમથી સંબંધ સચવાતા,જીવને ના સ્વાર્થમોહ અડી જાય
આજકાલને સમજીને ચાલતા,જીવનમાં અદભુતપ્રેમ મળતો જાય
ભક્તિરાહ મળે જલાસાંઇની સાચી,જે મળેલ જન્મસફળ કરી જાય
……………….એજ માનવતાની મહેંક પ્રસરાવે,જે દુઃખને દુર કરી જાય.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: