પાવનકેડી


  .                       .પાવનકેડી

તાઃ૮/૩/૨૦૧૫                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિભાવને પારખી ચાલતા,જીવપર પ્રભુકૃપા થઈ જાય
સરળ જીવનની રાહ મળતા જ,પાવનકર્મ જીવનમાં થાય
.        ……………….એજ શ્રધ્ધાએ જીવતા મુક્તિમાર્ગ મળી જાય.
નિરાધારનો આધાર પ્રભુ છે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ જીવન જીવાય
માગણીમોહને દુર ફેકતા,કળીયુગનીચાદર પણ છુટી જાય
પરમકૃપાળુ તો છે દયાળુ,એ જીવને અનુભવતી સમજાય
આજકાલને નાઆંબે કોઇ,જગતમાં સમય કોઇથીનાપકડાય
.       …………………એજ શ્રધ્ધાએ જીવતા મુક્તિમાર્ગ મળી જાય.
જલાસાંઇની જ્યોત ભક્તિની,જીવોને ભક્તિમાર્ગ દઈ જાય
માનવતાનીમહેંક પ્રસરતા,ઝોળીઝંડો દઇને એ ભાગી જાય
વિરપુરમાં જલારામની સાચીભક્તિએ,પ્રભુપરિક્ષા કરીજાય
શેરડી ગામમાં સાંઇબાબાનોદેહ,જમીનમા વિલીન થઈજાય
.          ……………….એજ શ્રધ્ધાએ જીવતા મુક્તિમાર્ગ મળી જાય.

============================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: